Kościół św. Wojciecha

Archidiecezja Krakowska

Kościół św. Wojciecha znajdujący się na Rynku Głównym w Krakowie, wybudowany u wylotu ul. Grodzkiej, należy niezaprzeczalnie do najstarszych w Krakowie. Pierwotnie romański, w XVII i XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Pod murami romańskimi, datowanymi na wiek XII lub na schyłek XI, znajdują się ślady innej budowli murowanej o wcześniejszej przedromańskiej fakturze muru, pochodzące z drugiej połowy XI wieku. Pomimo niezbyt okazałego wyglądu zewnętrznego, w murach tej świątyni łatwo wyodrębnić kolejne okresy architektoniczne: przedromańską, romańską, gotycką, renesansową i na końcu barokową. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech, a na pamiątkę tego wydarzenia miał powstać drewniany kościółek.
Podczas badań archeologicznych odsłonięto pod obecną budowlą relikty wcześniejszej, drewnianej i murowanej, z przełomu X i XI wieku. Obecna romańska świątynia powstała w drugiej połowie XI lub na początku XII wieku. W 1404 roku, dzięki bp Piotrowi Radolińskiemu, kościół został prebendą uniwersytecką. W 1453 wygłaszał tu swoje kazania Jan Kapistran Na początku XVII w. budowla uległa barokizacji: podwyższono ściany kościoła, całość budowli nakryto kopułą, wytynkowano romańskie mury oraz wybudowano od strony zachodniej nowe wejście. Przebudową kierowali Walenty Fontana oraz ks. Sebastian Mirosz. W 1711 roku dobudowano zakrystię, w 1778 – kaplicę bł. Wincentego Kadłubka. Budowla jest jednonawowa, nakryta eliptyczną kopułą, z prosto zamkniętym prezbiterium. Do nawy przylegają dwie nisze. Od północy do kościoła przylega zakrystia w formie zbliżonej do półkolistej absydy, od południa prostokątna kaplica Kadłubka. Do wnętrza świątyni prowadzi późnobarokowy portal z drugiej połowy XVIII w. Wyposażenie wnętrza jest barokowe, z ok. połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczny obraz z Matką Bożą Większą. Obraz św. Wojciecha wykonany przez Kaspra Kurcza z początku XVII wieku oraz wykonane przez Antoniego Frąckiewicza figury aniołów z 1 połowy XVIII wieku. Kopuła jest współcześnie polichromowana przez Eugeniusza Czuhorskiego. W tęczy wisi XV-wieczny krucyfiks. Kaplica ma sklepienie kolebkowe z lunetami, znajduje się w niej obraz Kadłubka przypisywany Szymonowi Czechowiczowi. W podziemiach kościoła znajduje się ekspozycja związana z historią Rynku.

resources/Krakow_Wojciech_11.jpg
Krakow_Rynek_05.jpg
Krakow_Wojciech_04.jpg
Krakow_Wojciech_03.jpg
Krakow_Wojciech_08.jpg
Krakow_Wojciech_10.jpg
Krakow_Wojciech_05.jpg
Krakow_Wojciech_06.jpg