Kościół pojezuicki Apostołów Piotra i Pawła

Archidiecezja Krakowska

Świątynia zbudowana jest na planie prostokąta o długości ponaddwukrotnie przekraczającej szerokość, w który wpisano formę krzyża łacińskiego utworzonego przez krótkie prezbiterium zakończone półkolistą absydą, równie krótki i szeroki transept oraz szeroką nawę główną. Architekt kościoła śś. Piotra i Pawła, Józef Britius, wzorował się na kościele Il Gesu w Rzymie. W niszach fasady znajdują się posągi świętych jezuickich: św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Alojzego Gonzagi oraz św. Stanisława Kostki, dłuta Dawida Heela, a nad portalem głównym – godło zakonu jezuitów. Ponad nim znajdują się posagi św. Zygmunta i św. Władysława – patronów władców z dynastii Wazów.
Późnobarokowy ołtarz główny został zaprojektowany w 1725 roku przez Kacpra Bażankę i ozdobiony rzeźbami przez Antoniego Frączkiewicza. W polu głównym umieszczono obraz Wręczenie kluczy Piotrowi, namalowany w 1820 roku przez Józefa Brodowskiego. W bocznych polach znajdują się: po lewej – wizerunek papieża z unoszącym się nad nim Duchem Świętym pod postacią gołębicy, podtrzymywany przez Ojców Kościoła Zachodniego – śś. Augustyna i Hieronima; po prawej zaś – obraz wręczenia oznak władzy biskupowi obrządku wschodniego, podtrzymywany przez Ojców Kościoła Wschodniego – śś. Cyryla Aleksandryjskiego i Cyryla Jerozolimskiego. W zwieńczeniu widnieje rzeźba św. Pawła.

Krakow_jezuici_066.jpg
Krakow_Piotra _Pawla_03.jpg
Krakow_Piotra _Pawla_07.jpg
Krakow_jezuici_006.jpg
Krakow_jezuici_005.jpg
Krakow_jezuici_009.jpg
Krakow_jezuici_015.jpg
Krakow_jezuici_017.jpg
Krakow_jezuici_021.jpg
Krakow_jezuici_023.jpg
Krakow_jezuici_022.jpg
Krakow_jezuici_004.jpg
Krakow_jezuici_040.jpg
Krakow_jezuici_051.jpg
Krakow_jezuici_036.jpg
Krakow_jezuici_025.jpg
Krakow_jezuici_026.jpg
Krakow_jezuici_033.jpg
Krakow_jezuici_027.jpg
Krakow_jezuici_030.jpg
Krakow_jezuici_043.jpg
Krakow_jezuici_012.jpg
Krakow_jezuici_053.jpg
Krakow_jezuici_056.jpg
Krakow_jezuici_057.jpg
resources/Krakow_jezuici_059.jpg